mức phụ cấp 100% cho công chức

mức phụ cấp 100% cho công chức

Từ năm 2024, không còn áp dụng mức phụ cấp 100% cho công chức, viên chức y tế
24 Th 01

Từ năm 2024, không còn áp dụng mức phụ cấp 100% cho công chức, viên chức y tế

Từ năm 2024, không còn áp dụng mức phụ cấp 100% cho công chức, viên chức y tế Theo nội dung bổ sung quy định tại Nghị định 05/2023/NĐ-CP quy định về mức phụ cấp ưu đãi nghề với công chức, viên chức y tế, thì viên chức thường xuyên, trực...

Xem chi tiết