Mức Lương Cơ Bản

Mức Lương Cơ Bản

Lương Cơ Bản Là Gì? Cập Nhật Mức Lương Cơ Bản Mới Nhất
14 Th 12

Lương Cơ Bản Là Gì? Cập Nhật Mức Lương Cơ Bản Mới Nhất

I. Lương Cơ Bản Là Gì? Lương cơ bản là mức lương đã thỏa thuận trong hợp đồng mà người lao động nhận được khi làm việc tại doanh nghiệp, mức lương này không bao gồm tiền phụ cấp. Lương cơ bản là mức lương thấp nhất mà người lao...

Xem chi tiết