Mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu đồng

Mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu đồng

Chính thức tăng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu đồng
30 Th 12

Chính thức tăng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu đồng

Từ ngày 1/7/2020 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân . Theo đó mức giảm trừ gia cảnh sẽ có sự thay đổi. Kéo theo đó thì số tiền...

Xem chi tiết