Mẫu Phiếu Chi Mới Nhất

Mẫu Phiếu Chi Mới Nhất

Mẫu Phiếu Chi Mới Nhất – Cách Viết Phiếu Chi Và Những Lưu Ý
07 Th 01

Mẫu Phiếu Chi Mới Nhất – Cách Viết Phiếu Chi Và Những Lưu Ý

1. Phiếu Chi Là Gì? Phiếu chi (tiếng anh là Payment) được hiểu là biểu mẫu, chứng từ kế toán hợp pháp được sử dụng để ghi lại những giao dịch chi tiền, xuất quỹ với người lao động, khách hàng, nhà cung cấp. Đồng thời, đây là một chứng từ...

Xem chi tiết