Mẫu hóa đơn điện tử

Mẫu hóa đơn điện tử

Hóa Đơn Điện Tử Là Gì? Quy Định Về Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất
24 Th 12

Hóa Đơn Điện Tử Là Gì? Quy Định Về Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất

1. Hóa đơn điện tử là gì? Hóa đơn điện tử là phiếu ghi chú thông tin về các giao dịch mua bán hàng hóa hoặc dịch vụ được tạo và lưu trữ dưới dạng điện tử. Thay vì in ra giấy như hóa đơn truyền thống, hóa đơn điện...

Xem chi tiết