Mẫu Giấy Đề Nghị Tạm Ứng Mới Nhất

Mẫu Giấy Đề Nghị Tạm Ứng Mới Nhất

Tổng Hợp Mẫu Giấy Đề Nghị Tạm Ứng Mới Nhất
24 Th 12

Tổng Hợp Mẫu Giấy Đề Nghị Tạm Ứng Mới Nhất

1. Giấy Đề Nghị Tạm Ứng Là Gì? Theo quy định tại Điều 21 Khoản 1 Thông tư 133/2016/TT-BTC thì tạm ứng là khoản tiền hoặc vật tư của doanh nghiệp cho người nhận tạm ứng để thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh hoặc giải quyết các công việc...

Xem chi tiết