Lương hưu có tăng

Lương hưu có tăng

Lương hưu từ 01/7/2024 có tăng không khi cải cách tiền lương?
25 Th 01

Lương hưu từ 01/7/2024 có tăng không khi cải cách tiền lương?

Không chỉ cải cách tiền lương ảnh hưởng lớn đến thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc, công tác mà còn ảnh hưởng đến lương hưu của nhiều đối tượng. Vậy cải cách tiền lương ảnh hưởng thế nào đến lương...

Xem chi tiết