Lựa chọn container

Lựa chọn container

Lựa chọn container phù hợp để đóng hàng
10 Th 02

Lựa chọn container phù hợp để đóng hàng

1. Phân loại và thông số để lựa chọn container Trước khi lựa chọn container phù hợp để đóng hàng, bạn phải nắm rõ các thông số về các loại container. Phân loại + Container 20 20DC (dry container) – cont thường 20RF (reefer) – cont lạnh 20OT (open top)...

Xem chi tiết