Lập Tờ Khai Thuế TNCN

Lập Tờ Khai Thuế TNCN

Cách Lập Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân (TNCN) Mới Nhất
14 Th 11

Cách Lập Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân (TNCN) Mới Nhất

I. Cách Lập Tờ Khai Thuế TNCN Theo Tháng/Quý Qua Mạng Chú ý: Nhiều công ty bị phạt do không nắm được nộp tờ khai thuế TNCN theo Tháng hay theo Quý vì vậy bị cơ quan Thuế gửi thông báo phạt. Mức phạt hiện nay khá cao vì vậy các...

Xem chi tiết