Lập Tờ Khai Thuế GTGT Theo Tháng/Quý

Lập Tờ Khai Thuế GTGT Theo Tháng/Quý

Cách Lập Tờ Khai Thuế GTGT Theo Tháng/Quý
29 Th 12

Cách Lập Tờ Khai Thuế GTGT Theo Tháng/Quý

Để lập được tờ khai thuế GTGT cần sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế (HTKK), các bạn thực hiện theo các bước sau đây:  Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm HTKK Nhập MST của doanh nghiệp để truy cập tài khoản trên trang HTKK  ...

Xem chi tiết