Lập Tờ Khai Thuế GTGT Bổ Sung

Lập Tờ Khai Thuế GTGT Bổ Sung

Hướng Dẫn Lập Tờ Khai Thuế GTGT Bổ Sung
04 Th 03

Hướng Dẫn Lập Tờ Khai Thuế GTGT Bổ Sung

I. Nguyên tắc kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT  – Sau khi nộp tờ khai thuế GTGT chính thức theo quy định lên cơ quan thế, người nộp thuế phát hiện tờ khai thuế có sai sót gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì kê...

Xem chi tiết