Lập packing list

Lập packing list

Packinglist là gì? Lập packing list cần chú ý những gì?
22 Th 03

Packinglist là gì? Lập packing list cần chú ý những gì?

Với bất kì bộ chứng từ nào, làm thủ tục hải quan, làm thanh toán, bảo hiểm, bạn cũng cần kèm theo packing list. Vậy packing list là gì? Tại sao packing list lại quan trọng như vậy? Khi lập packing list cần chú ý những gì?   1. Packing list...

Xem chi tiết