Lao động cao tuổi khi nghỉ việc

Lao động cao tuổi khi nghỉ việc

Lao động cao tuổi khi nghỉ việc không được lấy 2 khoản tiền sau
16 Th 01

Lao động cao tuổi khi nghỉ việc không được lấy 2 khoản tiền sau

Thay vì nghỉ hưu an dưỡng tuổi già, nhiều người lao động lại chọn tiếp tục đi làm để kiểm thêm thu nhập. Lưu ý, với trường hợp đi làm sau độ tuổi nghỉ hưu thì có 02 khoản tiền mà lao động cao tuổi có thể không được...

Xem chi tiết