khóa học kế toán thực hành

khóa học kế toán thực hành

KHÓA HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH
19 Th 05

KHÓA HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH

1. KẾ TOÁN THỰC HÀNH LÀ GÌ? Hiện nay đa số các trường đại học thường chú trọng dạy lý thuyết cho sinh viên hơn là đào tào thực chiến. Các sinh viên thường được học rất nhiều các loại nguyên lý kế toán. Nhưng chưa thực sự trải...

Xem chi tiết