khai E-Manifest

khai E-Manifest

Manifest là gì? Hướng dẫn khai E-Manifest
10 Th 02

Manifest là gì? Hướng dẫn khai E-Manifest

1.Manifest là gì? Manifest là hệ thống tiếp nhận bảng khai báo hàng hoá cùng những chứng từ, giấy tờ của lô hàng dùng để thông quan đối với tàu xuất nhập cảnh. Khi lô hàng đến cảng, hàng tàu sẽ nhận được thông báo hàng đến (tức là...

Xem chi tiết