kế toán tiền mặt TK111

kế toán tiền mặt TK111

Phương pháp kế toán tiền mặt TK111 theo Thông tư 133
07 Th 03

Phương pháp kế toán tiền mặt TK111 theo Thông tư 133

Thông tư 133/2016/TT-BTC sẽ được các doanh nghiệp chính thức áp dụng từ ngày 01/01/2017. Theo Thông tư 133, Tài khoản Tiền mặt – TK111 có một vài thay đổi so với các thông tư cũ. >>> Xem thêm: Hướng dẫn cách hạch toán bù trừ công nợ 1. Nguyên...

Xem chi tiết