Kế Toán Thuế Xuất Nhập Khẩu

Kế Toán Thuế Xuất Nhập Khẩu

CÁCH HẠCH TOÁN THUẾ XUẤT, NHẬP KHẨU
08 Th 11

CÁCH HẠCH TOÁN THUẾ XUẤT, NHẬP KHẨU

1. Nguyên tắc kế toán thuế xuất nhập khẩu a. Nguyên tắc kế toán thuế nhập khấu Tài khoản này sử dụng cho người có nghĩa vụ nộp thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật. Trong giao dịch nhập khẩu ủy thác, tài khoản này chỉ sử...

Xem chi tiết