kê khai thuế cho thuê tài sản

kê khai thuế cho thuê tài sản

Kê khai thuế cho thuê tài sản
11 Th 11

Kê khai thuế cho thuê tài sản

Đối tượng không phải thực hiện thủ tục kê khai thuế cho thuê tài sản Căn cứ: Điểm mới 16 trong Công văn 2626/TCT/DNNCN ngày 19 tháng 07 năm 2021 quy định về thuế GTGT, TNCN đối với cá nhân cho thuê tài sản : về mức doanh thu từ 100 triệu...

Xem chi tiết