kê khai thuế cho chi nhánh

kê khai thuế cho chi nhánh

Cách kê khai thuế cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc và độc lập
25 Th 04

Cách kê khai thuế cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc và độc lập

Các doanh nghiệp khi có nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh thường mở thêm các chi nhánh. Các chi nhánh có thể hạch toán phụ thuộc hoặc hạch toán độc lập với trụ sở chính Kê khai Thuế môn bài Theo điều 17 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy...

Xem chi tiết