kê khai niêm yết giá

kê khai niêm yết giá

Quy định về kê khai, niêm yết giá từ ngày 01/07/2024
25 Th 01

Quy định về kê khai, niêm yết giá từ ngày 01/07/2024

Việc kê khai, niêm yết giá từ ngày 01/07/2024 thực hiện theo quy định tại Luật Giá 2023 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2024), cụ thể như sau: Quy định về kê khai giá Căn cứ Điều 28 Luật Giá 2023 quy định về việc kê khai giá như sau: –...

Xem chi tiết