ID thuế

ID thuế

ID thuế: 3 thông tin kế toán cần nắm được
12 Th 01

ID thuế: 3 thông tin kế toán cần nắm được

1. ID thuế là gì? ID thuế hay còn gọi là mã định danh khoản phải nộp chính là một dãy số được tạo ra trên hệ thống ứng dụng quản lý thuế của ngành thuế và là duy nhất cho từng hồ sơ thuế/khoản phải nộp của người...

Xem chi tiết