hưởng trợ cấp thất nghiệp

hưởng trợ cấp thất nghiệp

Nhờ người thông báo tìm kiếm việc làm để hưởng trợ cấp thất nghiệp được không?
16 Th 01

Nhờ người thông báo tìm kiếm việc làm để hưởng trợ cấp thất nghiệp được không?

Bận việc, nhiều người nảy ra ý tưởng nhờ người thông báo tìm kiếm việc làm tại cơ quan bảo hiểm thất nghiệp. Liệu việc này có được chấp nhận và giải quyết trợ cấp thất nghiệp không? 1. Người lao động phải thông báo tìm kiếm việc làm...

Xem chi tiết