Hướng dẫn tính thuế xuất khẩu

Hướng dẫn tính thuế xuất khẩu

Hướng dẫn tính thuế xuất khẩu
10 Th 02

Hướng dẫn tính thuế xuất khẩu

1. Căn cứ tính thuế nhập khẩu (NK) Đối với mặt hành áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu theo tỷ lệ phần trăm: – Số lượng từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan; – Giá tính thuế từng mặt hàng; –...

Xem chi tiết