hưởng chế độ Tai nạn lao động

hưởng chế độ Tai nạn lao động

Điều kiện hưởng chế độ Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp mới nhất
11 Th 03

Điều kiện hưởng chế độ Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp mới nhất

I.Điều kiện hưởng chế độ Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1.Thế nào là chế độ tai nạn lao động (TNLĐ): – Bị tai nạn tại nơi làm việc và trong giờ làm việc; – Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc (khi thực hiện công việc theo...

Xem chi tiết