hưởng bảo hiểm thất nghiệp

hưởng bảo hiểm thất nghiệp

7 hướng dẫn mới về hưởng bảo hiểm thất nghiệp từ 15/02/2024
15 Th 01

7 hướng dẫn mới về hưởng bảo hiểm thất nghiệp từ 15/02/2024

Mới đây, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội đã ban hành Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật Việc làm. Sau đây là 07 hướng dẫn mới về hưởng bảo hiểm thất nghiệp từ 15/02/2024. 1. Hướng dẫn hưởng...

Xem chi tiết