Hợp đồng xuất khẩu lao động

Hợp đồng xuất khẩu lao động

Mẫu Hợp đồng xuất khẩu lao động mới nhất
21 Th 01

Mẫu Hợp đồng xuất khẩu lao động mới nhất

Mẫu Hợp đồng xuất khẩu lao động (hợp đồng cung ứng lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài) hiện nay là mẫu số 03 được ban hành tại Thông tư 21/2021/TT-BLĐTBXH. Mẫu Hợp đồng xuất khẩu lao động chuẩn pháp lý hiện nay  HỢP ĐỒNG ĐƯA NGƯỜI...

Xem chi tiết