Hợp đồng xây nhà trọn gói

Hợp đồng xây nhà trọn gói

Mẫu Hợp đồng xây nhà trọn gói và lưu ý trước khi ký hợp đồng
28 Th 01

Mẫu Hợp đồng xây nhà trọn gói và lưu ý trước khi ký hợp đồng

1. Hợp đồng xây nhà trọn gói là gì? Mẫu hợp đồng xây nhà trọn gói là loại hợp đồng cơ bản thường áp dụng cho các gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn đơn giản, gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có...

Xem chi tiết