Hợp đồng thử việc

Hợp đồng thử việc

Hợp đồng thử việc có phải đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc không?
18 Th 02

Hợp đồng thử việc có phải đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc không?

1. Đối tượng phải đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định mới nhất Theo những quy định mới nhất sau về bảo hiểm xã hội tính đến năm 2018 tại: Điểm b, khoản 1 điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 Điểm 1.2,...

Xem chi tiết