hợp đồng nào không phải đóng bảo hiểm xã hội

hợp đồng nào không phải đóng bảo hiểm xã hội

Làm việc theo hợp đồng nào không phải đóng bảo hiểm xã hội?
19 Th 01

Làm việc theo hợp đồng nào không phải đóng bảo hiểm xã hội?

Việc tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) là yêu cầu bắt buộc đối với hầu hết người lao động đi làm và có loại trừ đối với một số trường hợp. Vậy cụ thể, ký loại hợp đồng nào không phải đóng BHXH? 1. Ký loại hợp đồng...

Xem chi tiết

Làm việc theo hợp đồng nào không phải đóng bảo hiểm xã hội?
15 Th 01

Làm việc theo hợp đồng nào không phải đóng bảo hiểm xã hội?

Việc tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) là yêu cầu bắt buộc đối với hầu hết người lao động đi làm và có loại trừ đối với một số trường hợp. Vậy cụ thể, ký loại hợp đồng nào không phải đóng BHXH? 1. Ký loại hợp đồng...

Xem chi tiết