hợp đồng giao khoán có phải đóng BHXH

hợp đồng giao khoán có phải đóng BHXH

Người tham gia hợp đồng giao khoán có phải đóng BHXH và nộp thuế TNCN không
11 Th 03

Người tham gia hợp đồng giao khoán có phải đóng BHXH và nộp thuế TNCN không

I. Hợp đồng giao khoán là gì? Hợp đồng giao khoán được là hình thức hợp đồng được ký giữa doanh nghiệp với 1 người lao động hoặc một nhóm người lao động. Mức lương sẽ được đề ra một cách cụ thể cho số lượng công việc được...

Xem chi tiết