Hoàn Thuế GTGT Đối Với Dự Án Đầu Tư

Hoàn Thuế GTGT Đối Với Dự Án Đầu Tư

Hoàn Thuế GTGT Đối Với Dự Án Đầu Tư
03 Th 01

Hoàn Thuế GTGT Đối Với Dự Án Đầu Tư

1. Công văn hoàn thuế dự án đầu tư Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn số 944/TCT-CS ngày 01/4/2021về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mới gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cụ thể: “Về việc hoàn thuế GTGT đầu...

Xem chi tiết