Hoàn Thuế Giá Trị Gia Tăng

Hoàn Thuế Giá Trị Gia Tăng

Thủ Tục Hoàn Thuế Giá Trị Gia Tăng
10 Th 01

Thủ Tục Hoàn Thuế Giá Trị Gia Tăng

I. Hoàn Thuế GTGT Là Gì? Hoàn thuế GTGT Thuế giá trị gia tăng (GTGT) là thuế được tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, quá trình lưu thông đến tiêu dùng. Theo đó khi tiến hành hoạt...

Xem chi tiết