Hóa đơn GTGT

Hóa đơn GTGT

Các trường hợp mua hàng không có hóa đơn GTGT và cách xử lý theo thông tư mới nhất
23 Th 11

Các trường hợp mua hàng không có hóa đơn GTGT và cách xử lý theo thông tư mới nhất

1. Các trường hợp được chấp nhận mua hàng không có hóa đơn GTGT Tại Điều 6, Khoản 2, Điểm 2.4 Thông tư 78/2014/TT-BTC và  Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung có quy định về các khoản chi phí không được trừ khi mua các mặt...

Xem chi tiết