hóa đơn điện tử viết sai thời điểm

hóa đơn điện tử viết sai thời điểm

Cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai thời điểm
05 Th 03

Cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai thời điểm

1. Văn bản pháp luật hướng dẫn Nghị định 119/2018/NĐ-CP Thông tư 68/2019/TT-BTC Nghị định 123/2020/NĐ-CP 2. Cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai thời điểm Trong trường hợp hóa đơn điện tử viết sai thời điểm thì bạn đọc xử lý như sau: 2.1 Đối với...

Xem chi tiết