hóa đơn điện tử viết sai mã số thuế

hóa đơn điện tử viết sai mã số thuế

Cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai mã số thuế
24 Th 02

Cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai mã số thuế

1. Văn bản pháp luật hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử viết sai mã số thuế Nghị định 119/2018/NĐ-CP Thông tư 68/2019/TT-BTC Nghị định 123/2020/NĐ-CP 2. Cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai mã số thuế 2.1 Đối với hóa đơn có mã của cơ...

Xem chi tiết