hóa đơn đầu vào bỏ sót

hóa đơn đầu vào bỏ sót

Cách xử lý hóa đơn đầu vào bỏ sót năm trước
15 Th 02

Cách xử lý hóa đơn đầu vào bỏ sót năm trước

Quy định về việc kê khai hóa đơn bỏ sót Dưới đây là tổng hợp những quy định về việc kê khai sót hóa đơn đầu vào – đầu ra Theo Công văn 4943/TCT-KK của Tổng cục thuế ban hành ngày 23/11/2015 trong đó có hướng dẫn cụ thể về kê...

Xem chi tiết