Hóa Đơn Bất Hợp Pháp

Hóa Đơn Bất Hợp Pháp

Hóa Đơn Bất Hợp Pháp Và Mức Xử Phạt Mới Nhất
27 Th 11

Hóa Đơn Bất Hợp Pháp Và Mức Xử Phạt Mới Nhất

I. Sử dụng hóa đơn bất (không) hợp pháp là gì? Theo quy định tại Điều 4, Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 về quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn thì: 1. Sử dụng hóa đơn, chứng từ trong...

Xem chi tiết