hồ sơ báo tăng giảm BHXH

hồ sơ báo tăng giảm BHXH

Thủ tục và hồ sơ báo tăng giảm BHXH mới nhất
11 Th 03

Thủ tục và hồ sơ báo tăng giảm BHXH mới nhất

I.Hồ sơ làm thủ tục báo tăng giảm BHXH Công ty đang tham gia BHXH, và có nghiệp vụ phát sinh trong tháng thực hiện báo tăng giảm BHXH theo nguyên tắc rất đơn giản: Báo tăng cho nhân viên khi có nhân viên mới hoặc Báo giảm cho...

Xem chi tiết