Hệ số trượt giá BHXH 2024

Hệ số trượt giá BHXH 2024

Hệ số trượt giá BHXH 2024 được đề xuất là bao nhiêu?
03 Th 02

Hệ số trượt giá BHXH 2024 được đề xuất là bao nhiêu?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành dự thảo Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội từ 01/01/2024. Vậy đề xuất hệ số trượt giá BHXH 2024 mang đến những tin vui...

Xem chi tiết