hàng xuất khẩu bằng đường biển

hàng xuất khẩu bằng đường biển

Quy trình làm lô hàng xuất khẩu bằng đường biển (Hàng xuất Sea)
07 Th 03

Quy trình làm lô hàng xuất khẩu bằng đường biển (Hàng xuất Sea)

>>>Xem thêm: Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Phải Làm Những Gì? Quy trình làm hàng xuất nhập khẩu bằng đường biển thường chia thành hai nhóm chính hàng đi lẻ (LCL) và hàng đi theo lô xuất cả cont (FCL). Đặc thù của hàng xuất đường biển thường mất nhiều...

Xem chi tiết