hàng LCL và hàng FCL

hàng LCL và hàng FCL

LCL là gì? Phân biệt hàng LCL và hàng FCL
16 Th 03

LCL là gì? Phân biệt hàng LCL và hàng FCL

Khi bạn làm nghề xuất nhập khẩu-logistics, một số thuật ngữ như FCL là gì, LCL là gì, hàng consol là gì,… bạn sẽ thường xuyên gặp phải, đặc biệt là nghề giao nhận, logistics. Khác với hàng nguyên container FCL, hàng LCL được hiểu hàng lẻ, thường các doanh nghiệp...

Xem chi tiết