Hạn mức thẻ tín dụng tối đa

Hạn mức thẻ tín dụng tối đa

Hạn mức thẻ tín dụng tối đa là bao nhiêu?
24 Th 01

Hạn mức thẻ tín dụng tối đa là bao nhiêu?

Thẻ tín dụng là gì? Căn cứ quy định tại Thông tư 19/2016/TT-NHNN thì có thể hiểu thẻ tín dụng (credit card) là một loại thẻ ngân hàng cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch thẻ trong phạm vi hạn mức tín dụng đã được cấp theo thỏa thuận với...

Xem chi tiết