hải quan hàng xuất khẩu

hải quan hàng xuất khẩu

Nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan hàng xuất khẩu
22 Th 03

Nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan hàng xuất khẩu

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC sửa đổi và bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan hàng xuất khẩu Theo đó, việc xác...

Xem chi tiết