Hạch Toán Truy Thu Thuế

Hạch Toán Truy Thu Thuế

Hướng Dẫn Hạch Toán Truy Thu Thuế Theo Thông Tư 200
21 Th 04

Hướng Dẫn Hạch Toán Truy Thu Thuế Theo Thông Tư 200

Hạch toán truy thu thuế, tiền chậm nộp tiền thuế hay tiền phạt hành chính sau khi doanh nghiệp, đơn vị thanh tra, kiểm tra là bút toán không mấy phức tạp nhưng đây là nghiệp vụ đặc thù, ít khi gặp nên kế toán viên thường lúng túng,...

Xem chi tiết