hạch toán thuế thu nhập hoãn lại

hạch toán thuế thu nhập hoãn lại

Cách hạch toán thuế thu nhập hoãn lại
20 Th 05

Cách hạch toán thuế thu nhập hoãn lại

Cách hạch toán thuế thu nhập hoãn lại như thế nào? Trong bài viết dưới đây kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn bạn đọc cách hạch toán tài khoản 243 – tài sản thuế nhu nhập hoãn lại theo thông tư 200/2014/TT-BTC. >>Xem thêm: Nội dung, ý nghĩa của phương pháp...

Xem chi tiết

Cách hạch toán thuế thu nhập hoãn lại
14 Th 02

Cách hạch toán thuế thu nhập hoãn lại

1. Nguyên tắc kế toán tài khoản 243 – Thuế thu nhập hoãn lại Tài khoản 243 dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của tài sản thuế thu nhập hoãn lại Công thức tính tài sản thuế thu nhập hoãn lại như sau...

Xem chi tiết