Hạch toán hàng hóa khuyến mại

Hạch toán hàng hóa khuyến mại

Hướng dẫn hạch toán hàng hóa khuyến mại theo thông tư 200/2014/TT-BTC
09 Th 01

Hướng dẫn hạch toán hàng hóa khuyến mại theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Hàng khuyến mại được hạch toán như thế nào? Cách hạch toán hàng hóa khuyến mại theo thông tư 200/2014/TT-BTC được quy định trong từng trường hợp cụ thể. Bài viết dưới đây, sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách hạch toán hàng khuyến mại theo thông tư 200/TT-BTC. Trường...

Xem chi tiết