Hạch Toán Giảm Giá Hàng Bán

Hạch Toán Giảm Giá Hàng Bán

Hạch Toán Giảm Giá Hàng Bán Theo Thông Tư 200 và Thông Tư 133
20 Th 02

Hạch Toán Giảm Giá Hàng Bán Theo Thông Tư 200 và Thông Tư 133

Hạch toán giảm giá hàng bán là nghiệp vụ định khoản phần giảm trừ cho người mua do hàng hoá kém chất lượng, lỗi, sai quy cách, không phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng,…Đây là một khoản làm giảm trừ doanh thu của doanh nghiệp và cuối mỗi kỳ kế toán sẽ...

Xem chi tiết