Hạch Toán Chiết Khấu Thương Mại

Hạch Toán Chiết Khấu Thương Mại

Hạch Toán Chiết Khấu Thương Mại Theo Thông Tư 200, 133
18 Th 02

Hạch Toán Chiết Khấu Thương Mại Theo Thông Tư 200, 133

I. Hạch Toán Chiết Khấu Thương Mại Là Gì? Chiết khấu thương mại được hiểu là khoản (tiền, %) mà doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ với số lượng và khối lượng lớn. Hạch toán chiết khấu thương mại được...

Xem chi tiết