hạch toán chi phí sản xuất

hạch toán chi phí sản xuất

Cách hạch toán chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang – TK 154 theo Thông tư 200
14 Th 05

Cách hạch toán chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang – TK 154 theo Thông tư 200

Cách hạch toán Tài khoản 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang Theo Thông tư 200.Tài khoản phản ánh tổng hợp chi phí sản xuất, kinh doanh phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm,… 1. Nguyên tắc kế toán   a) Tài khoản này...

Xem chi tiết