Giấy Chứng Nhận Hun Trùng

Giấy Chứng Nhận Hun Trùng

Giấy Chứng Nhận Hun Trùng (Fumigation Certificate) Là Gì?
08 Th 03

Giấy Chứng Nhận Hun Trùng (Fumigation Certificate) Là Gì?

1. Giấy Chứng Nhận Hun Trùng (Fumigation Certificate) Là Gì? Fumigation Certificate hay còn gọi là giấy chứng nhận hun trùng, là một trong những loại giấy tờ cấp cho các loại hàng hóa trước khi xuất khẩu, do những đơn vị có chức năng khử trùng kiểm dịch chịu trách...

Xem chi tiết